אם אשכחך ירושלים

החמודים האלו עוזבים מירושלים היפה אל עבר ברוקלין הרחוקה , האמא רצתה להנציח את המגורים במקום הקדוש בעולם בדרך היפה ביותר אני חושבת שהיא יותר מהצליחה…