אם אשכחך ירושלים

החמודים האלו עוזבים מירושלים היפה אל עבר ברוקלין הרחוקה ,

האמא רצתה להנציח את המגורים במקום הקדוש בעולם בדרך היפה ביותר

אני חושבת שהיא יותר מהצליחה…